Programmawijziging VOLkoren


Anders dan in het programmaboekje staat vermeld, ons eerste optreden tijdens Middelburg VOLkoren start om 13.45 uur! De tweede tijd blijft ongewijzigd 16.30 uur. Tot ziens op zondag 5 juni in de Petrus- en Pauluskerk!