Optreden in de Sint-Jacobskerk te Vlissingen

Op paaszaterdag is de jaarlijkse viering van de De Vlissingse Opstand in de binnenstad van Vlissingen. Het feest wordt dit jaar groots gevierd, omdat 450 jaar geleden Vlissingen zichzelf bevrijdde van de Spaanse bezetting. Van 13.00 tot 14.00 uur geeft pastoor Derksen zijn ‘donderpreek’ in de Sint Jacobskerk (Oude Markt 2, Vlissingen). Gospelkoor Glorify mag deze preek omlijsten met mooie liederen. Wees welkom!